Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona Capitals intressebolag Sweteak AB har avslutat en emission

Tectonas intressebolag, Sweteak AB har stärkt kassan med en emission. Sweteak äger tre skogsfastigheter i Panama. Sweteak stärkte kassan med drygt 1,5 Mkr och har betalat tillbaka ett utestående lån till Tectona Capital på 600 Tkr. Emissionslikviden ska också användas under kommande år för gallring och skötsel av skogsplanteringarna. Kapitaltillskottet är mycket viktigt för Sweteak i syfte att sköta och underhålla plantagen och därmed erhålla god kvalitet på timret. Tectona Capital tecknade aktier i emissionen för knappt 570 Tkr och det blir därmed ingen likviditetspåverkande effekt för Tectona. Tectona ökar sin ägarandel i intressebolaget från ca 23 % till ca 33 %.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2022 klockan 14:50.