Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona ger ut obligation med 7,5 % ränta

Tectona ger ut en ny obligation med 7,5 % ränta i syfte att refinansiera en tidigare obligation samt att stärka kassan för eventuellt nya förvärv. Tectona har en soliditet om 70 %.

Huvudsakliga villkor är:

Teckningstid 11 maj till 29 maj 2020

Ränta 7,5 %

Löptid 4 år

Teckningskurs 10.000 SEK

Minsta teckning 50.000 SEK

Max belopp 5.000.000 SEK

Tidigare obligationsinnehavare har rätt att apportera in obligation för att erhålla den nya obligationen med 7,5 % ränta

En informationsbroschyr finns bifogat i pressmeddelandet samt för nedladdning på tectona.se. På hemsidan finns även teckningssedel samt fullständiga villkor.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl 15:20.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.