Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona har ingått avtal om nybyggnation av vindslägenhet

Tectona har signat ett avtal med ett byggföretag för att bygga en exklusiv vindslägenhet i en fastighet som ägs av Tectona. Det kommer även att byggas en större terrass som får vacker utsikt över ingången till Panamakanalen.
Totala kostnaden för byggnationen beräknas till 70000 usd och beräknad årlig hyresintäkt när lägenheten står färdig är 12000 usd.

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.
Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.