Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona har ingått uppgörelse med banken om ny avbetalningsplan för banklån

Tectona har nått en fördelaktig uppgörelse med banken i Panama om en ny avbetalningsplan. Uppgörelsen innebär att Tectona minskar betalning (amortering samt ränta) till banken med 87 % under 2021. Dessutom fortsätter Tectona att förhandla om nedsättning av räntenivå på banklånet.

Under Corona pandemin har Panama (där bolaget äger fastigheter) infört hårda restriktioner och utegångsförbud. Följdeffekten har fått långtgående effekter på ekonomin. Många hyresgäster har svårt att betala hyra och den 1 maj 2020 införde Panama en ny temporär lag vilket bland annat innebär att fastighetsägare inte kan vräka hyresgäster som inte har möjlighet att betala hyran. Detta har lett till att Tectonas kassaflöde blev negativt mot slutet av 2020.

Uppgörelsen med banken är viktig för Tectona då bolaget minskar utgifterna och återigen kan erhålla positivt kassaflöde. Uppgörelsen innebär att Tectona upphör omgående att betala 87 % av amortering samt ränta. Obetalda räntor läggs till skulden och betalas vid senare tillfälle när marknadsläget förbättrats. Tectona fortsätter förhandling med banken om att även sänka räntenivån.

Kalendarium

Tectona Capital lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké för 2020                                                       26 februari 2021 Kl 13:00.

Halvårsrapport jan-juli 2021                                                         30 augusti 2021 Kl 13:00.

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 klockan 10:55.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.