Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona har ”ringt i klockan” och bolagets aktier kan nu handlas på NGM Nordic MTF

Bolagets VD, Johan Skålén, höll ett känsloladdat och högtidligt tal hos NGM torsdagen den 12 april, dvs. dagen före det att bolagets aktier togs upp till handel. ”Det har verkligen varit ett spännande äventyr och en fantastisk resa” berättade Johan och visade ett bildspel av händelser under bolagets historia sedan det grundades för 12 år sedan. I talet framhöll Johan att Panama har haft en av världens högsta tillväxt under den tid bolaget har varit verksamt och att ”Tectona är ett unikt sätt att ta del av denna tillväxt”. Avslutningsvis konstaterade Johan att resan med Tectona bara har börjat och passade på att tackade samtliga aktieägare som gjort resan möjlig.

Efter talet gratulerades styrelsen av såväl aktieägare som Panamas ambassadör Jaime Ortega Cucalón som fanns på plats under ceremonin.

Under bolagets första handelsdag, den 13 april, öppnade kursen på 2,30 kr per aktie. Därefter handlades aktien mellan 2,20 kr och 2,70 kr för att vid dagens slut handlas för 2,60.

Tectona Capitals aktier är upptagna till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet TCAB MTF B.

För mer information hänvisas till bolagets VD Johan Skålén. E-mail: johan@tectona.se eller telefon: 070 750 4965.