Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona offentliggör fusionsdokument

Tectona offentliggör fusionsdokument

Tectona Capital AB (”Tectona”) offentliggjorde den 30 juni 2022 att styrelserna för Tectona och Cardeon AB (publ) (”Cardeon”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra en fusion i vilken Tectona absorberar Cardeon. Kallelse till extra bolagsstämma i både Tectona och Cardeon för att bland annat godkänna fusionsplanen offentliggjordes den 13 juli 2022 och stämmorna avses att hållas den 23 augusti 2022 på bolagens kontor i Stockholm respektive Lund.

Tectona offentliggör idag ett fusionsdokument avseende samgåendet med Cardeon i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Fusionsdokumentet hålls tillgängligt på både Tectonas och Cardeons respektive hemsidor, www.tectonaca.se och www.cardeon.se. Fusionsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Rådgivare

Cardeon har anlitat Aalto Capital AB som finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi KB som legal rådgivare och Amudova AB har agerat regulatorisk rådgivare för Cardeon. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har utsetts till emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta: VD Johan Skålen på telefon 08 – 586 107 58 eller via email på adress johan@tectona.se.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 8 augusti klockan 2000.

Om Tectona Capital

Tectona är ett fastighetsbolag i emerging market. Bolaget förvärvar, bygger om och hyr ut mindre lägenheter i centrala lägen. Verksamheten bedrivs för närvarande i Panama City som har snabbare urbanisering, högre befolkningstillväxt och snabb ekonomisk tillväxt. Tectona Capital är sedan 2018 noterat på NGM SME.