Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona stärker kassan med 3,8 mkr

Tectonas emission av obligationer har slutförts och resultatet blev att kassan stärks med 3,83 mkr. Därmed är finansieringen av återbetalning av ett tidigare lån säkrat. Dessutom för Tectona just nu förhandlingar om några nya objekt att förvärva i syfte att öka hyresintäkterna. Obligationsemissionen hade en maxvolym på 8 mkr och därmed blev teckningen 48 % av maxvolymen.

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.