Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona växer rejält genom förvärv av fastighet med 42 stycken lägenheter

Genom affären ökar totalt kapital med över 30 % i Tectona koncernen. Hyresintäkter ökar med ca 55 %. Avkastning på investerat kapital från enbart hyresintäkter (ROI) beräknas bli mellan 25 till 30 % från denna fastighet.

Tectona har ingått ett avtal och betalat handpenning för förvärv av fastighet med 42 stycken lägenheter. Överenskommen köpeskilling är 1.050.000 usd och förväntade hyresintäkter är ca 140.000 usd årligen och beräknas ge ett positivt kassaflöde om ca 30.000 usd per år. Avkastning på investerat kapital från enbart hyresintäkter (ROI) beräknas bli mellan 25 till 30 %. Affären finansieras till 80 % av banklån.

Genom affären ökar totalt kapital med över 30 % i Tectona koncernen. Hyresintäkter ökar med ca 55 % och antalet uthyrningsobjekt ökar från 29 till 71 stycken.

Uttalande från bolagets VD Johan Skålén
”Denna affär är ett absolut genombrott för Tectona. Bolaget erhåller sitt första banklån vilket är mycket viktigt för Tectonas fortsatta tillväxt. Vår bedömning är att framtida låneansökningar kommer bli något snabbare och enklare och vi kommer redan nu börja arbetet med att söka och förvärva nästa fastighet”.

 

Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.