Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectonas dotterbolag erhåller tillträde till den nya fastigheten

Tectonas dotterbolag har fått lagfart registrerad och erhållit tillträde till fastigheten med 42 stycken uthyrningslägenheter. Antalet uthyrningslägenheter ökar från 28 stycken till 70 stycken. Omsättningen beräknas öka med mer än 50 %.

Kommentar från bolagets VD Johan Skålén

I och med tillträdet tar Tectona ett viktigt och stort kliv framåt. Antalet uthyrningslägenheter mer än fördubblas och omsättningen beräknas öka med över 50 %. Genom förvärvet knyter vi närmare band med banken och ökar på sikt våra möjligheter till ökad belåning. Efter genomfört förvärv har koncernen fortfarande en mycket god soliditet på 70 %.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl 09:20.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.