Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Temporär ny hyreslagstiftning

Med anledning av den strikta nedstängning och karantän som Panama har infört (där våra hyresobjekt finns) har regeringen infört en temporär lagstiftning gällande hyresavtal som skall gälla under tiden då undantagstillstånd råder plus två månader.

Den temporära lagstiftningen innebär i stora drag att:

Alla pågående vräkningsprocesser upphör och inga nya vräkningsprocesser startas.

Ingen hyra får höjas.

Om ett hyresavtal upphör så förlängs det automatiskt med samma villkor.

Hyresvärdar får inte fakturera för försenad hyresbetalning.

Om hyresgäst bevisligen inte kan betala hyra kan betalning skjutas upp maximalt två år.

Hyresvärdar får inte stänga av el, vatten eller gas.

Fram tills idag har Tectona inte haft någon förlust från hyresintäkter. Ett fåtal hyresgäster har fått anstånd med att betala en del av hyran vid senare tillfälle. Tectona har deposition på 150 % av en månadshyra. Om den strikta nedstängningen fortgår finns det en uppenbar risk att bolaget tappar hyresintäkter för kommande månader.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl 11:56.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.