Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tillträde av fastighetsförvärvet senareläggs

Med anledning av en mycket omfattande nedstängning och hårda karantänsbestämmelser i Panama har registreringsprocessen av den förvärvade fastigheten avstannat och tillträde skjuts på framtiden.

Tillträde till fastigheten med de 42 uthyrningslägenheterna sker direkt då lagfartsmyndigheten ”Registro Publico” registrerar ny ägare. Samtliga dokument har lämnats in till myndigheten för registrering och styrelsen för Tectona hade förväntningar att tillträde skulle skett i mars. Efter en mycket omfattande nedstängning av samhället har registreringsprocessen avstannat. I nuläget är det osäkert när processen återupptas och när vi erhåller tillträde till fastigheten.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl 11:30.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.