Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Värdering av våra uthyrningsobjekt ökade med hela 23 %

Vid årsskiftet har ett externt företag värderat våra objekt i Panama. Mycket glädjande och lite överraskande så visar värderingsintygen att värdet av vårt innehav har ökat med hela 23 % i lokal valuta under 2017. Viktigt att påpeka är att värderingarna nu och förra året har utförts av samma värderingsföretag som använt samma värderingsmetod. Värderingarna är därför fullt jämförbara. Någon uppskrivning av denna värdeökning görs inte i 2017 års bokslut.