ägare

10 största ägare per 2022-05-31

Ägarstruktur

MK CAPITAL INVEST AB

SEB EMISSIONER

NILSSON, SETH MARTIN FREDRIK

VIRTWAY INVEST AB (PUBL)

KHAYYAMI, MASOUD

WINGOLF, JONAS THEODOR

JENSEN, IRIS MEELING

BNP PARIBAS SEC SERVICES MADRID, W8IMY

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

LBM INVEST AB

Övriga

TOTALT

Aktier

60 810 000

15 075 779

14 127 503

11 871 920

6 879 630

6 215 226

6 000 000

4 738 115

4 455 013

4 100 000

107 860 480

242 133 666

PCT %

25,11

6,23

5,83

4,9

2,84

2,57

2,48

1,96

1,84

1,69

44,55

100,00