Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

aktien

Aktierna i Cardeon har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Cardeon, inklusive de rättigheter som följer av Cardeons bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Cardeon är denominerade i kronor och kan ges ut i två olika aktieslag, aktier av serie A (röstvärde 10) och aktier av serie B (röstvärde 1). ISIN-kod för aktier av serie A är SE0006877692 och ISIN-kod för aktier av serie B är SE0006877700 och dess kortnamn är CARDEO B. Aktierna av serie B är noterade på NGM Nordic SME.