Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

aktien

Aktierna i Cardeon har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Rättigheter som är förenade med aktier emitterade av Cardeon, inklusive de rättigheter som följer av Cardeons bolagsordning, kan endast justeras i enlighet med förfaranden som anges i nämnda lag. Aktierna i Cardeon är denominerade i kronor och kan ges ut i ett aktieslag. ISIN-kod för aktier är SE0020050896 och dess kortnamn är CARDEO. Aktierna är noterade på NGM Nordic SME.