Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona har anställt en manager i Panama

Tectona har nyligen rekryterat en manager i Panama då Kim som tidigare ansvarat för Tectonas uthyrning och ombyggnationer av våra hyresobjekt har valt att lämna Tectona.

Tectona har rekryterat Yulenis Betegon. Hon är 26 år, har fastighetsmäklarlicens och har flera års erfarenhet från fastighetsbranschen där hon jobbat som mäklare. Yulenis har redan dragit in flera nya hyresgäster med vilka hon tecknat hyresavtal.

Uttalande från Johan Skålén

"Hon har redan under den korta tid som hon jobbat visat sig vara perfekt i rollen som manager. Hon har tagit till sig Tectonas arbetssätt på kort tid och hon har sänkt vakansen till under 3 % vilket är vår målsättning. Yulenis har hög kapacitet och stor energi. Därför känner jag mig trygg med att öka antalet uthyrningsobjekt utan att öka vakansgraden".

Uttalande från Kim Jakab

”Jag har jobbat för Tectona i fem år och varit med ända sedan Tectona förvärvade den första lägenheten. Det har verkligen varit lärorikt och spännande att följa Tectona. Jag är också tacksam för att genom Tectona ha lärt känna Panama där jag trivs jättebra. Panama är ett stabilt land att vara i och ekonomin kommer fortsätta att växa. Därför är jag också övertygad om att Tectona är väl positionerat och kommer fortsätta att utvecklas. Men efter fem intensiva år känner jag att det är dags för min egen del att styra mot andra farvatten. Det känns skönt att lämna över till Yulenis som visat sig vara mycket energisk och duktig på att dra in nya hyresgäster”.

Uttalande från Johan Skålén bolagets VD

”Jag lärde känna Kim redan 2011 genom att Kim blev delägare i Tectonas trädplanteringsprojekt som vi då hade. Efter en resa till Panama samma år blev Kim så förälskad i Panama att han valde att bosätta sig där. Kim började göra en del jobb för Tectona men gradvis växte verksamheten och Kim blev mer och mer involverad och jobbade snart heltid för Tectona. Kims bakgrund som ingenjör kom till god nytta när Tectona 2014 lade om verksamheten mot att bygga om lägenheter till mindre uthyrningsobjekt. Kim har byggt och projektlett flera av bolagets enheter. Detta samtidigt som han har skött all uthyrning och övriga administrativa bestyr. Kim har under denna uppbyggnadsfas varit mycket viktig för Tectona.

Under de åren jag lärt känna Kim har vi upplevt både motgångar och medgångar tillsammans. Det har varit en enormt intensiv period men Kim har alltid oförtrutet kämpat vidare. Jag önskar Kim ett stort lycka till!”

För ytterligare information besök bolagets hemsida tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018.

Tectona Capital AB investerar i hyresfastigheter på den snabbväxande marknaden Panama City.