Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Tectona har ingått ett intentionsavtal och påbörjar försvarsprocessen för att förvärva en fastighet om 63 lägenheter.

Tectona har ingått ett icke bindande intentionsavtal. Avtalet ger Tectona exklusivitet att genomföra ”Due Diligence” och förhandling av köp med säljaren under den kommande 30 dagars perioden.

Fastigheten bedöms vara i gott skick och ligger centralt i Panama City. Byggnaden har 63 små lägenheter. Ett indikativt försäljningspris är 2,6 musd. Finansiering av köpet avses att ske genom banklån. Tectona för samtal med två banker som uttalat sig villiga att bistå med finansiering. Slutgiltiga villkor och ett slutgiltigt lånelöfte är emellertid inte klart.

 

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.