Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34
Artboard 64
Artboard 32
Artboard 32
Artboard 36
Artboard 34

Styrelse

Tomas Kramar

styrelseordförande

Tomas är Civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har över 40 års erfarenhet från life science industri och har tidigare arbetat som VD för Siemens Healthcare AB. Tomas har även arbetat på Abbott Laboratories, Becton Dickinson och Hoffmann La Roche. Tomas är ordförande i Kramar Group AB och Percy Falk Cancerstiftelse. Han är dessutom styrelseledamot i Cytocoat AB, Spectracure AB, Corsmed AB, Lundonia Biotech AB och Deep Light Vision AB

 

Masoud Khayyami

styrelseledamot

Masoud är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit både VD och styrelseledamot i SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud som VD för Cardeon AB.

Thomas Jensen

styrelseledamot

Thomas Jensen är forskare och arbetar inom onkologi. Han är grundare av medtechföretaget Allerity Therapeutics, som är noterat på Nasdaq NY där han även sitter i styrelsen.

Thomas är väldigt aktiv inom kapitalanskaffning, investerarrelationer och kommersialisering. Han har även varit delaktig i olika börsnoteringar i Danmark, Sverige och USA.