styrelse

Tomas Kramar

styrelseordförande

Tomas är Civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Han har över 40 års erfarenhet från life science industri och har tidigare arbetat som VD för Siemens Healthineers, samt VD på Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har även arbetat på Abbott Laboratories, Becton Dickinson och Hoffmann La Roche. Tomas är ordförande i Kramar Group AB och Percy Falk cancerstiftelse. Han är dessutom styrelseledamot i Nanologica AB, Gentian A/S, Corsmed AB, Lundonia Biotech AB och CytaCoat AB.

Masoud Khayyami

styrelseledamot

Masoud är doktor i tillämpad biokemi från Lunds tekniska högskola och har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. Han har tidigare varit både VD och styrelseledamot i SpectraCure AB. Masoud innehar entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB. Idag arbetar Masoud som VD för Cardeon AB.

Ulf Bladin

styrelseledamot

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande VD på
Prolight Diagnostics (publ.). Har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dhome.
Ulf är idag VD och styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB (publ.), styrelseledamot i SpectraCure AB (publ), SPCIN AB och UB Management Invest AB.

Thomas Jensen

Styrelseledamot

Thomas Jensen är bland annat medgrundare till det amerikanska Nasdaq-noterade medtech-bolaget Allarity Therapeutics. Utöver det har Thomas också varit mycket aktiv med kapitalanskaffning, investerarrelationer, kommersialisering och börsnoteringar i Danmark, Sverige och USA.